Werkvoorraad module

Op basis van planning werkvoorraad kunnen toewijzen aan teams
De dagelijkse werkzaamheden binnen de openbare ruimte zijn voor een groot gedeelte planbaar en daarom uiterst geschikt om in de werkvoorraad module digitaal weer te geven. Met deze module is het mogelijk om een team per dag toe te wijzen aan één of meerdere werkgebieden, waarbij de begin- eindtijd per gebied vastgelegd wordt. Het is mogelijk om deze module te koppelen met een planningspakket.

Afhandeling van de werkvoorraad door de teams
Een werkgebied wordt automatisch gestart indien de Ipad in het gebied komt. Bij het afronden van een werkgebied moet de medewerker aangeven of het gebied is afgerond of niet. Indien een gebied niet is afgerond conform planning en afspraak, gaat er automatisch een mail met uitleg naar de teamleider. Die kan vervolgens bepalen welke acties er noodzakelijk zijn zoals bijvoorbeeld; bij de volgende uitvoering extra inzet op het gebied of het extra inplannen van dit werkgebied. Alle afgehandelde werkgebieden van de afgelopen 24 uur zijn eenvoudig te steekproefsgewijs te controleren.

Op deze manier is het werk inzichtelijk en stelt het de gemeente instaat om de dagelijkse werkzaamheden zo efficiënt mogelijk in te plannen door per werkgebied af- en op te schalen in de planning.

EEN DEMONSTRATIE OP LOCATIE

Ontdek wat het HNW Platform voor uw organisatie kan betekenen.