Rapportages

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden in de openbare ruimte wordt er diverse gegevens verzameld. In de rapportagemodule worden deze gegevens verzameld en op een heldere en overzichtelijk manier in rapportage vorm gepresenteerd. Per module is het mogelijk om rapportage te genereren. Te denken valt aan uren per gebied, percentageaantal gebieden dat conform planning en afspraak is afgerond, aantal uitgevoerde meldingen per dag, aantal uitgevoerde controles etc.

EEN DEMONSTRATIE OP LOCATIE

Ontdek wat het HNW Platform voor uw organisatie kan betekenen.