Meldingen module

Maken van meldingen in de openbare ruimte
Meldingen in de openbare ruimtes gemaakt door burgers kunnen middels koppelingen automatisch worden ingelezen in de meldingenmodule. Daarnaast kan als een eigen medewerker een melding in de openbare ruimte constateert eenvoudig zelf een meldingen direct in de meldingenmodule aanmaken. Op deze manier is er een totaaloverzicht van alle meldingen beschikbaar in de meldingenmodule.

Toewijzen van meldingen openbare ruimte
De meldingenmodule wordt zo ingericht dat zoveel mogelijk van de binnenkomende melding rechtstreeks naar het team wordt doorgezet die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Het automatisch doorzetten kan ingericht worden op basis van soort melding in combinatie met de locatie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om meldingen handmatig toe te wijzen met daarbij de optie om extra informatie toe te voegen aan de melding.

De meldingenmodule geeft goed inzicht in de status van een melding, waarbij helder onderscheid is in type melding door gebruik van symbolen. De servicemedewerker buiten ziet enkel de hem of haar relevante meldingen.

Afhandelen van meldingen openbare ruimte
Door de heldere en structurele weergave kunnen medewerkers alle werkzaamheden uitvoeren die voor hun relevant zijn. Een melding kan worden afgesloten met enkel een toelichting, eventueel aangevuld met foto’s, bestede tijd en gebruikte materialen. Alle afgehandelde meldingen van de afgelopen 24 uur zijn eenvoudig te steekproefsgewijs te controleren.

Op deze manier kan de gemeente met de meldingenmodule eenvoudig sturen op de stroom van meldingen binnen de openbare ruimte, waarbij administratieve lastenvermindering en verlaging van de doorlooptijd gerealiseerd kunnen worden.

EEN DEMONSTRATIE OP LOCATIE

Ontdek wat het HNW Platform voor uw organisatie kan betekenen.